Praktijk voor Beweging

Beweging als Basisconcept

Er wordt gewerkt vanuit een totaalconcept van beweging. U leert uzelf waar te nemen en sensitiviteit voor uw eigen processen te ontwikkelen zodat u

Het potentieel van een mens dat toegankelijk wordt vanuit het perspectief van Beweging en Geluid is erg groot. Primaire Reflexinhibitie berust op het opnieuw aanbieden van geblokkeerde of verloren gegane instinctieve bewegingspatronen van het organisme. U ontwikkelt affiniteit met het werken met geluid en beweging, die u bovendien op vele andere gebieden kan gebruiken.