Praktijk voor Beweging

Primaire Reflexen

Het menselijk lichaam beschikt over heel veel reflexen en een groot deel daarvan is instinctief aangeboren. Primaire reflexen zijn aangeboren puur instinctieve reflexen en dus niet aangeleerd. Deze reflexen helpen de baby te reageren op prikkels en helpen hem met het geboorteproces, het voelen via huidcontact en de eerste ademhaling in de wereld. Zonder deze reflexen kan een baby niet overleven.

Alle mensen hebben Primaire Reflexen die, als alles goed gaat, tijdens het eerste levensjaar onder controle komen. Dit betekent dat zij ze onder normale omstandigheden niet meer de hele tijd worden opgewekt en storen, want voor Primaire Reflexen geldt dat zij -wanneer zij eenmaal zijn opgewekt-voorrang krijgen in het lichaam. Hierdoor wordt alle andere activiteit even onderbroken. Je kunt ze niet tegen houden.

Wanneer Primaire Reflexen niet onder controle komen

Soms komen Primaire Reflexen niet of slechts gedeeltelijk onder controle. Mensen gaan dan bepaalde gedragspatronen ontwikkelen om normaal te kunnen functioneren. Het lichaam is erg slim en kan allerlei lastige dingen omzeilen. Dit compenseren gebeurt meestal onbewust en het kost heel veel energie zonder dat je het weet. Sommige van deze gedragingen, zoals bijvoorbeeld een woede-uitbarsting, lijken op het eerste gezicht niets met storende reflexen te maken te hebben. Kinderen lopen vast als ze op school niet binnen de gestelde regels kunnen meedoen. Soms krijgen ze medicatie, diagnoses, of extra oefeningen die helaas niets oplossen omdat de oorzaak niet wordt aangepakt. Volwassenen kunnen last hebben van steeds terugkerende klachten of chronische klachten ondanks oefeningen of therapie, of kampen plotseling met een burn-out.

Ongeremde Primaire Reflexen laten geen gebied in het menselijk organisme onberoerd. Vandaar dat er erg veel uiteenlopende symptomen zijn die door ongeremde Primaire Reflexen kunnen worden veroorzaakt. Per reflex kun je lezen wat voor soort gedrag of klachten er mee te maken hebben. Primaire Reflexen kunnen bij mensen die ze na 1 jaar netjes onder controle hebben, weer naar boven komen en ongeremd aanwezig blijven wanneer:

Het ongeremd blijven van Primaire Reflexen wordt vaak genetisch doorgegeven. Gebeurtenissen tijdens de baarmoederperiode be´nvloeden ook de ontwikkeling van Primaire Reflexen. Als de moeder zelf last heeft van ongeremde Primaire Reflexen, en haar brein "onjuiste" prikkels afgeeft waardoor neurotransmitter- en hormoonactiviteit ontstaat, wordt dit de blauwdruk voor de groeiende foetus.

De oorzaken voor Primaire Reflex inhibitieverstoring kunnen in feite op elk moment van iemands leven optreden.