Praktijk voor Beweging

Over Margaret Mulder

Mijn werk is erop gericht om bij kinderen en volwassenen het natuurlijk vermogen tot organisch herstel te herstellen, het liefst met zo min mogelijk hulpmiddelen. Ik doe dit om te voorkomen dat kinderen belastende stempels krijgen die niets oplossen, en ze te behoeden voor onnodig lijden en medicijngebruik. Dit in een maatschappij waar men voor alles wat lastig is of mogelijkerwijs kan worden geadviseerd wordt een pil te slikken of een inenting te nemen.

Tijdens het werken met kinderen en volwassenen zag ik hoe ongeremde Primaire Reflexen iemand steeds weer op fysiek, emotioneel en geestelijk gebied onderuit kunnen halen. Bij het bestuderen van het verband tussen Primaire Reflexactiviteit en het reilen en zeilen van ons lichaam en psyche dienden de enorme positieve mogelijkheden van Primaire Reflex inhibitie zich aan.

Door verschillende therapieŽn te bestuderen, kreeg ik een brede basis om samen met mensen het zelfregenererend vermogen van hun lichaam te stimuleren. Mijn onderzoek naar expressie en naar de werking van ons brein en lichaam werd gaandeweg bewegingservaring en onderzoek naar beweging in de breedste zin des woords.
Al mijn ervaring als therapeut heb ik uitgewerkt tot een pijnloze en medicijnvrije Primaire Reflex inhibitietherapie die ik in mijn praktijk toepas. Hierbij worden ook de oorzakelijke gebeurtenissen die bij iemand tot de storende Primaire Reflexenactiviteit hebben geleid naar boven gebracht en geneutraliseerd.
Ik heb mij gespecialiseerd in hoe geluid en beweging invloed hebben op het menselijk organisme, in het bijzonder op het gebied van Primaire reflex activiteit.

Door middel van publicaties zorg ik voor de verspreiding van informatie over Primaire Reflex activiteit in ons lichaam.

Opleiding en scholing

Werkervaring